Felhasználási feltételek

A Kullancsveszely.hu internetes weboldal látogatásával és használatával Ön, mint felhasználó  elismeri, hogy a jelen felhasználási feltételeket megismerte és elfogadja, továbbá tudomásul veszi, hogy a Weboldalt saját felelősségére használja. Amennyiben a jelen felhasználási feltételekkel nem ért egyet, úgy kérjük, hogy hagyja el a Weboldalt és hagyja figyelmen kívül az itt olvasott információkat. A felhasználási feltételek áttanulmányozásának elmulasztása nem mentesíti a Felhasználót a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat a Felhasználó megszegte, és ebből kifolyólag az Weboldal fenntartójának bármilyen kára vagy hátránya keletkezik.

 

A jelen felhasználási feltételek rögzítik a H2Online Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4026 Debrecen, Csemete utca 20.; cégjegyzékszáma: 09-09-014917; adószáma: 14299478-2-09; „H2Online Kft.”) által fenntartott Weboldal használatára vonatkozó információkat, tudnivalókat.

 

Felelősségkorlátozás

A Kullancsveszely.hu munkáját szakértők segítik, akik írásaikkal az Ön jobb tájékoztatását szolgálják. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a portálon megjelenő cikkek, információk nem helyettesítik a szakszerű orvosi ellátást és tanácsadást, továbbá nem képezhetik szakmai tanácsok és ajánlások alapját. Az Ön felelőssége az is, hogy az itt olvasottakat hogyan értelmezi és hasznosítja.

 

A honlapon található adatokért, illetve információkért, valamint azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük és alkalmazzuk a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz- ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény, valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II.25.) Egészségügyi minisztériumi rendelet előírásait, továbbá a reklámpiacon kialakult gyakorlatot.  A honlapon feltüntetett információk egyike sem tekinthető bármely vényköteles gyógyszer alkalmazására, terjesztésére vagy javallatára utaló biztatásnak.
 

A jelen honlapon feltüntetett információk "úgy ahogy vannak", egyértelmű módon vagy ráutaló magatartással kifejezett garanciák vagy biztosítások nélkül értelmezendők, beleértve a pontossággal, megbízhatósággal, teljességgel, az adott célnak való megfelelősséggel, harmadik felek tartalommal, jótállással vagy arra vonatkozó jogainak nem csorbulásával kapcsolatos garanciáit és megerősítéseit, hogy a jelen honlapra való belépés hibátlan, vagy hogy a jelen honlap nem tartalmaz semmilyen számítógépes vírust.

 

Abban az esetben, ha a jótállásból fent kizártak valamelyike nem érvényesíthető, a többi fenti kizárás az illetékes joghatóság törvényi szabályozása szerinti érvényességgel bír. A H2Online Kft. nem felelős se a jelen honlaphoz való hozzáférésért vagy hozzáférhetetlenségért, se a jelen honlap információ-tartalmára való támaszkodás okozta károkért, illetve sérülésekért.

 

A H2Online Kft. nem köteles válaszolni az e-mailekre sem semmilyen más kommunikációra. A H2Online Kft. által e-mailben vagy más módon küldött bármilyen értesítés tartalma bizalmasnak és a feladó tulajdonának tekintendő. A H2Online Kft. fenntartja magának a jogot az ilyen jellegű kommunikáció bármilyen célra történő felhasználásának, másolásának, közzétételének és harmadik felek számára történő nyilvánosságra hozatalának korlátozásoktól és kompenzációktól mentes jogát. A H2Online Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen honlapot bármilyen előzetes figyelmeztetés nélkül információkkal egészítse ki, illetve hogy a honlapon található információkat eltávolítsa vagy módosítsa.

 

Jelen feltételekre és azok értelmezésére a magyar jogszabályok az irányadóak.

 

Szerzői jogok

A Kullancsveszely.hu oldal teljes terjedelmében szerzői jogvédelem alatt áll, a honlap tartalmát kizárólag személyes, nem üzleti célú felhasználásra másolhatja, töltheti le vagy nyomtathatja ki, amennyiben (a) minden másolati példány tartalmazza a szerzői joggal, illetve tulajdonjoggal kapcsolatosan itt feltüntetett adatokat, (b) a tartalma nem kerül módosításra, és (c) az ilyen használat nem sérti az üzemeltető H2Online Kft. vagy harmadik felek jogait (beleértve a rágalmazást, tulajdonjog megsértését vagy az információk közzétételére vonatkozó jogokat). Az oldal, vagy egy részének másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, bármilyen más felhasználása, beleértve a hálózati, vagy más honlapokon történő felhasználást, kereskedelmi forgalomba hozatala tilos.

A jogosulatlan felhasználás büntető - és polgári jogi következményeket von maga után.

 

A portálon található fotók, képek, videók is az oldal üzemeltetőjének tulajdona, melyek szintén szerzői jogvédelem alatt állnak, azok kizárólag saját felhasználás céljából menthetők el és nyomtathatók ki. Az oldalon található fotók, képek másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel - és átdolgozása, kereskedelmi forgalomba hozatala tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető - és polgári jogi következményeket von maga után.

 

A Kullancsveszely.hu domainnév szerzői jogvédelem alatt áll, védjegyoltalomban részesül, felhasználására, csak a portált üzemeltető H2Online Kft. jogosult. A portálon található szerzői jogvédelem adat álló tartalmak használatához minden esetben az oldal üzemeltetőjének írásbeli hozzájárulása szükséges.

 

Az oldalunkon található más hivatalos portálokról átvett információk, formanyomtatványok, jogszabályok hitelességéért, helyességéért a Kullancsveszely.hu semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A hivatkozásainkról

Nagy gonddal válogatjuk meg azokat a szervezeteket, amelyekre oldalunkon internetes hivatkozásokat helyeztünk/helyezünk el, az általuk közölt információk helyességéért abban az esetben sem vállalunk semmilyen nemű felelősséget, ha Ön az oldalunkon talált hivatkozáson keresztül jutott el oldalaikra. Örülünk annak és megtiszteltetés számunkra, ha bárki saját weboldalán a Kullancsveszely.hu-ra mutató internetes hivatkozást helyez el.

 

Az üzemeltető írásbeli engedélye nélkül tilos azonban a Kullancsveszely.hu oldalait, vagy annak részét más webhelyekre beilleszteni, mintegy saját oldalként feltüntetve azt. A H2Online Kft. nem ellenőrizte le harmadik felek honlapunk által hivatkozott, vagy azok jelen honlapra mutató weboldalait, és nem támogatja ezen harmadik felek oldalainak tartalmát, valamint nem vállal értük semmilyen felelősséget.

 

Elhatárolódunk azoktól az esetektől, amikor a Kullancsveszely.hu portál bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, és ezzel árt vagy árthat a Kullancsveszely.hu hírnevének és érdekeinek. Az üzemeltető minden ilyen eset ellen fellép.

 

Google Analytics

A Kullancsveszely.hu a Google Analytics szolgáltatást használja. Ez egy olyan webes elemző eszköz, amely segíti az internetes honlapok tulajdonosainak megérteni, hogyan viselkednek honlapjaik látogatói. A Google Analytics szolgáltatás ügyfelei különféle jelentéseket jeleníthetnek meg arra vonatkozóan, hogy hogyan viselkednek honlapjaik látogatóik, és így javíthatják azokat. A Google Analytics szolgáltatás névtelenül gyűjti az információkat. Tájékoztatást nyújt a honlapokkal kapcsolatos trendekről, és nem azonosítja be az egyéni látogatókat.

 

Google Analytics sütik

Miként számos más egyéb szolgáltatás, a Google Analytics is használ sütiket. Az első oldalon található süti fájlok az adott honlapok esetében a felhasználói viselkedés nyomon követésére használhatók fel. Ezek a fájlok olyan adatok tárolására szolgálnak, mint például hogy, milyen időpontban látogatott el a felhasználó a weboldalra, hogy ismételten jár-e ott, valamint, hogy milyen oldalról érkezett. Az Internet-böngésző programok az első oldali sütiket nem osztják meg a doménekkel.

 

IP-cím használata

Minden az Internethez csatlakoztatott számítógéphez és berendezéshez egyedi azonosító, ún. internet protokoll cím (IP) kerül hozzárendelésre. Tekintettel arra a tényre, hogy ezek általában blokkonként kerülnek hozzárendelésre az egyes országokhoz, az IP cím felhasználható azon információ beazonosításához, hogy mely országban, államban, városban kapcsolódik fel az adott konkrét számítógép az Internetre. A Google Analytics gyűjti ezeket az IP-címeket, hogy az internetes oldalak tulajdonosai képet kaphassanak arról, hogy a világ mely részeiről érkeznek az oldalak látogatói. Ezt a módszert IP-cím alapú földrajzi beazonosításnak nevezik.

A Google Analytics szolgáltatás a konkrét IP-címet nem bocsátja a szolgáltatás felhasználóinak rendelkezésére. Ezen kívül igénybe vehető az IP cím maszkolása is, amikor is a Google Analytics szolgáltatást felhasználó weboldal-tulajdonosok úgy is beállíthatják a Google Analytics szolgáltatást, hogy e szolgáltatás az IP cím földrajzi beazonosításához csak az IP cím egy részét, és ne az egész IP címet használja.

 

Személyes adatok

A személyes adatok személyazonosításra szolgáló információk, pl. név, e-mail cím, számlázási vagy egyéb adatok, amelyek az ilyen információkhoz hozzákapcsolhatók. A Google Analytics ügyfelei által kötelezően betartandó Google Analytics szerződéses feltételek tiltják az ilyen információk Google Analytics segítségével végzett nyomon követését és gyűjtését, illetve a személyes adatok összekapcsolását a webes elemzés adataival.

 

A Google Analytics adatainak Google általi felhasználása

A Google Analytics szolgáltatást az oldalaikon használó weboldal tulajdonosok az ellenőrzésük alatt tartják, hogy mely adatok esetében engedélyezik, hogy azokat a Google használja. A Google Analytics adatmegosztási lehetőségek szolgáltatásnak (Google Analytics Data Sharing Options) köszönhetően eldönthetik, hogy meg kívánják-e osztani ezen adatokat a Google társasággal, vagy sem. Amennyiben azt e lehetőségek engedélyezik, az összegyűjtött adatok a Google szolgáltatások javítását szolgálják. A weboldal tulajdonosok ezeket a beállításokat bármikor módosíthatják.

 

Böngésző-bővítmény a Google Analytics szolgáltatásból való kijelentkezéshez

Annak érdekében, hogy a weboldalak látogatói többféle lehetőség közül választhassák ki, miként gyűjti a Google Analytics szolgáltatás az adatokat, a Google társaság egy a Google Analytics szolgáltatásból való kijelentkezésre szolgáló böngésző-bővítményt fejlesztett ki. A bővítmény a Google Analytics szolgáltatás JavaScript (ga.js) részével kommunikál, és értesíti, ha az adott weboldalon tett látogatás adatait nem kell továbbítani a Google Analytics részére. A Google Analytics szolgáltatásból való kijelentkezésre szolgáló böngésző-bővítmény azonban nem akadályozza meg magát az adattovábbítást a weboldalaknak, sem az adatok elküldését más webes elemzést végző szolgáltatásoknak.
Bővebb információkat a Google Analytics szolgáltatásból való kijelentkezésre szolgáló böngésző-bővítménnyel kapcsolatosan itt talál.

 

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti alapelvek bármikor módosíthatók. Felhasználóinknak ezért javasoljuk, hogy a jelen honlapra történő minden belépés alkalmával tekintsék meg az oldalt.